Kallós

István 1833-ban középszolnoki esküdt. Imre 1840-ben középszolnoki táblabíró.

Ödön 1861-ben középszolnokvármegyei esküdt.