Káta

E nemzetség tagja volt az az István, a kinek ismeretlen nevű neje Szilvást kapja 1234-ben.*V. ö. Dr. Karácsonyi János: A Magyar Nemzetségek, II. k. 311. l. E nemzetségből ágazott ki a Csaholyi-család. Ide számíthatjuk azt a Magas Lénárdot, a ki 1219-ben a krasznai várjobbágyokkal szemben Csizért a magáénak mondja.*Vár. R. 111. sz. Ebből a nemzetségből való az az Ábrahám, a ki IV. Lászlótól 1275-ben Csánt és Ulmezt kapja. Ábrahám 1277-ben végrendelkezik s anyjának a szolnokvármegyei Csaholyi, Zölczét, Orrotlanhidat és Kenét hagyja.*Karácsonyi: i. m. 315–316. l.

A minket érdeklő családfa:

I. Panyit; Magas Lénárd, 1219; ?; Csiszér; II. Panyit. 1235–39.; Ábrahám, 1270–77; I. Péter; I. (Csaholyi) János

I. Panyit; Magas Lénárd, 1219; ?; Csiszér; II. Panyit. 1235–39.; Ábrahám, 1270–77; I. Péter; I. (Csaholyi) János*L. Csaholyi család. 1322–52