Kenesi

1477 máj. 26-dikán Kenesy (talán Kőresi) Pált a debreni jobbágyain elkövetett hatalmaskodásra nézve kielégíti özv. Iklódi Mártonné Drági Potentiana.*Dl. 36,393. Km. Prot. F. min. pag. 86. nr. 1.

1585 febr. 14-dikén Balázsházán kelt levél szerint Ákosi {731.} Ákosy Ferencz és Balázsházi Fekete György jelentik a fejedelemnek, hogy parancsolatja szerint elmentek Mindszentre és ott Gencsi Miklós, másként Gencsi Csöghy Miklós (Gencsi László fia) részére Szeődemeteri Kenesy János ellenében megtartották a tanúvallatást. Tanúk voltak: Mindszenti János, Vizlai János, mindszenti nemesek, Pelei Ferenczné, Gencsi István, Szentkirályi Mihály, Mindszenti Ferencz, Dengeleghy Gáspár, Mindszenti László, Mindszenti Gábor mindszenti jobbágyai, Szabó István, Csompáz Pál, Kávássy János, Nagy István, Ujnémethy Márton, Cseh Márton, Nagy Péter, nagyobbik Somogyi Gergely, kávási nemes emberek, özvegy Ujnémethy Miklósné, Amodé Erzsébet, kávási lakos, a fejedelem csögi jobbágyai, Gencsi István, mindszenti nemes. Mind azt vallják, hogy Mindszentnek Negyed nevű részét Csögi, másként Gencsi László fiaival: Istvánnal és Miklóssal együtt bírta, de azután Hagymássy Kristóf tőlük erővel elvette, attól maradott Hagymássy Miklósra és úgy Sződemeteri Kenesy Jánosra.*Nagyv. Múz. Blt.

1586-ban Szeődemeteri Kenesi Jánost királyi emberül jelölik ki a Brinyiek egy hatvani birtokrészbe való beiktatására.*U. o.