Kertész

Özv. Kertész Istvánné Kis Kata a perecseni evang. reform. egyháznak egy abroszt adott, melyet meghalt leánya, Kertész Zsófia varrt (1769).

Kertész Sámuel, szilágyszegi adózó szabad állapotú lakos a haza csendességben való tartására 1805-ben kiállhatott gyalog.

Kertész István 1879 óta bagosi evang. reform. pap.