Képes

Sámuel, tanádszarvadi ref. iskolamestert fölvették a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek névsorába.