{789.} Koczek

Mihály 1787-ben peéri evang. reform. pap, kit ez évi április 24-dikén megvizsgáltak és felhatalmaztak, hogy Peérben prédikáljon.