III. KÖTET.
SZILÁGY VÁRMEGYE KÖZSÉGEINEK TÖRTÉNETE.
(A-K)


FEJEZETEK
SZILÁGY VÁRMEGYE
MONOGRAPHIÁJA.
SZILÁGY VÁRMEGYE TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK
MEGBIZÁSÁBÓL
IRTA
Dr PETRI MÓR.

KIADJA SZILÁGY VÁRMEGYE KÖZÖNSÉGE.
1902.