Komjáti

Porkoláb György egyike azoknak, a kik ellen 1471-ben vizsgálatot tartanak azért, mert elvettek nyolcz ökröt Báthori Miklós és Domonkos perecseni jobbágyaitól, a mikor ezek a nagyfalusi vásárról mentek haza.*Leleszi, conv. B. 184. f. anni 1471. nr. 7.

{792.} 1609-ben Komjátÿ János (egr.) férje Ödönfi Borbálának.*Lelesz, Act. an. 1609. nr. 20.

Komjátszegi. 1481. febr. 4-dikén Komyatzeegi György fia László elismeri, hogy Losonczi Bánfi Dénes, Rátoni Lőrincz és Paposi Ördög Miklós visszaadták neki az atyjáról jogosan reászállott nagyfalusi részeket és ingóságokat.*Dl. 36,395. Km. Prot. J. p. 28. nr. 1.

Komjátszegi Klára s férje ifj. Rácz András 1756-ban a tasnádi evang. reform. egyháznak egy nagy ónkannát adtak. Komjathsegi Mihály Közép-Szolnoknak Tasnád-Szarvadon 1759 januá 30-dikán tartott gyűléséből kap nemesi bizonyítványt.*V. Test. 37. l.