Adorjántelek.

A két Kiris várjobbágyság mellett feküdt, melyek ma Keresteleknek és Kárászteleknek felelnek meg. Kárásztelek határrészei egyikét ma is Adorjánteleknek hívják, itt feküdt e helységünk, a mely már 1241 előtt a váradi káptalan birtoka. De később is az. Gara Miklós nádornak 1378-ban kiadott határjárási levele szerint a váradi káptalan birtokai: Kárásztelek és Adriántelek meg Kopasz Dezsőnek s fiainak, Doos Lászlónak, Györgynek, Jánosnak és Miklósnak birtoka között biztos határok vannak s a régieket megújították.*Kémeri Miklósnak és testvére Tamás fiainak: Péternek és Lászlónak 1432-ben kiadott átiratban Bánfi lt. fasc. V. nr. 2.

Hamar elpusztúlhatott, mert ekkor utoljára esik szó róla.


{7.} Ad. Lásd Diósad.

Almás-Balázsháza. Lásd Balázsháza.

Alsó-Bagolyfalva. Lásd Bagolyfalva.

Alsó-Baksa. Lásd Baksa.

Alsó-Bán. Lásd Bán.

Alsó-Berekszó. Lásd Berekszó.

Alsó-Csaholy. lásd Csaholy.

Alsó-Derzsida. Lásd Derzsida.

Alsó-Füzes. Lásd Füzes.

Alsó-Gyümölcsénes. Lásd Gyümölcsénes.

Alsó-Jaáz. Lásd Jaáz.Alsó-Kaznacs. Lásd Kaznacs.

Alsó-Kegye. Lásd Kegye.

Alsó-Kékesnyárló. Lásd Kékesnyárló.

Alsó-Paliczka. Lásd Paliczka.

Alsó-Perje. Lásd Perje.

Alsó-Rajtolcz. Lásd Rajtolcz.

Alsó-Sereden. Lásd Sereden.

Alsó-Szivágy. Lásd Szivágy.

Alsó-Szopor. Lásd Szopor.

Alsó-Várcza. Lásd Várcza.