{8.} Alszeg.

Két Alszegről tudunk. A krasznavármegyei Alszeg, Alzeg, (Rathon, másként) Alszög 1449-ben, 1546-ban fordúl elő.*Kolosm. Protoc. Labore fol. 109. Ez egynek vehető Rátonnal vagy mellette feküdt.

Talán innen valók a Váradi Regestrumban szereplő Péter és Basó, a kik huszonöt márkának erőszakos elvitelével és karddal való megsebesítéssel vádolták moni Ölvént Pris, szolnoki udvarbíró és Tukavillabeli Farkas, pristaldus előtt. Pongrácz szolgájának, Péternek és Basónak a kezét a tüzes vas megégette.*Kandra: Váradi Regestrum, 424., 426. l. Kandra Kabos is azt tartja, hogy «uilla Alba», mert innen valók a vádlók, nem más, mint Alszeg, «a régi Krasznában»,*425. l. 8. sz. j. 1549-ben a középszolnoki Alsó-Zegyán 2 kapu után rótták meg adóval Drágfi özvegyének a jobbágyait, de felmentettek 4 szegényt és 2 új házat.*Dical.

A középszolnoki Alszegen(Görcsön környékén) 1847-ben a lakosok száma 140; valamennyi gör. kath.*Nagyváradi Latin Szertartású Egyházi Megye Névkönyve 1847. évre. N.-Váradon, Tichy Alajos nyomtatása, 108. lap.