Kosik

1634 decz. 16-dikán Hetei Kosi Zsigmond ellen is perel bizonyos ellentmondás miatt Sasi István.*Nagyv. Múz. Blt.

1667 október 10-dikén a beregvármegyei Hetében lakó Kosik Pál, nemes személy vérszerinti utóda szilágyszécsi néhai nemes Radák Györgynek, utóda továbbá Sasi Istvánné Dianának, a ki eladott Guti Istvánnak s nejének, Bagosi Zsuzsánnának két szécsi házjobbágyot s egy puszta telket. Ezekre Kosik újabb 120 forintot vesz fel.*Szgy. 1668 junius 13-dikán Koszik Ferencz és Pál, beregvármegyei lakosok elzálogosítanak egy szécsi jobbágyot telkestől szécsi Györgynek.*Gencsi-lt. nr. 28.