Körmendi

Körmöndi Ferencz 1741-ben középszolnoki assessor.