Kraczmer

1579 szept. 3-dikán Somlyói Báthori Kristóf, erdélyi fejedelem megparancsolja, hogy Kraczmer Tamás neje Vajda Katalin, Nagybányai Ötvös Pálné Porkoláb Anna és Sámsoni Veres Gergelyné Vajda Anna, mint néhai Vajda János leányai örökvalló levele alapján az ezeket atyai örökségkép megillető Szilágy-Cseh, Benedekfalva, Kis-Debreczen, Kecskésfalva és Vicsa birtokokba iktassák be a nevezett Kraczmer Tamás leányát, Annát és általa férjét, Magyarbaksai Baksai Lőrinczet. 1580-ban a kolozsmonostori konvent jelenti, hogy a Benedekfalvába való beiktatás ellen tiltakozott Kusalyi Jakcsi {839.} Boldizsár nevében ennek völcsöki zsellére.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 26. B. nr. 12. Baksai Lőrinczné Kecsmér Anna embereiről van szó e vidéken 1586-ban.*GKG. A. fasc. II.