Krasznai

1461 október 3-dikán Craznai András teákot ügyvédjének vallja Ilosvai Gelbert László.*Dl. 36,392. Km. Prot. E. min. pag. 137. nr. 1.

1539-ben Karaznai Ferencz deák és neje, Budaházi Sára megveszik 500 forinton e Sára nővérének, Szalai Indali Péterné Effraxiának Szécs birtokát, melyet ez anyja után örökölt.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. S. nr. 42.

1553-ban Craznai Ferencz varsolczi jobbágyait hét, Kraznai Literatus Ferencz lecsméri jobbágyait két kapuszámnyi adóval rótták meg.*Dical.

Kraznay Erzsébet 1589-ben Borzási János özvegye.*Szgy.

Krasznai Bertalan 1694-ben diósadi evang. reform. pap (meghalt Egrespatakon), talán ő volt pap 1703-ban Ballán is.

Krasznai Márton 1717-ben krasznahorváti evang. református pap.

Krasznai József 1729-ben rátoni evan. reform. pap, meghalt Böősházán.

Krasznai Sámuel 1770-ben rátoni, 1778–1779. szeéri ev. reform pap, 1798 ápr. 15-dikén halt meg; mint szeéri reform. papot vették föl a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek névsorába.

1805-ben Krasznai Lászlót gyalogosnak írták ki, az érszentkirályi fegyverfogható adómentes nemesek közé; homagiális esküt is tett.