Kurcsuly

Kurtsuly Sándor (ilosvai lakos) 1792-ben {848.} I: Rákóczi Györgytől 1640 márcz. 13-dikán Erdély országának Fejérvárt tartott gyűlésén hirdettek ki.*Orsz. lt. nemesi inv. I. 8. Kraszna 10.