Baksa.


FEJEZETEK

Boka, Boksa 1205, Baxa 1349, Bakcha 1450. Személynév.

Baksa kettő van, az egyik Közép-Szolnok vármegyében Magyar-Baksa, a másik Kraszna vármegyében, Oláh-Baksa. Az oklevelekben az előbbi Alsó-, az utóbbi Felső-Baksa néven fordúl elő. Alsó-Baksát a tizenötödik században némelykor Kraszna vármegyéhez is számították.*Csánki, I. k. 551. l.

{67.} Egy oklevél 1515 körűl Tót-Baksáról is ír. Kaplyon Dénes László, János, Tamás és Imre fiait beiktatják a középszolnoki Zwnyokthothbaxa birtokába.*Dl. 30.541. Ez egynek vehető Magyar-Baksával.