{111.} Bendőtelek.

A sámsoni határ egy részét ma Böndő-nek (Böndő-tag( hívják, tehát Sámson határába olvadt ama Bendőtelek nevű helységünk, a melyről a tizennegyedik s a tizenhatodik századból vannak némely adataink. Még, mint szolnokmegyei helységet említi egy 1366-diki oklevél (Bendew) s Sámsonnal együtt.

A Sámsoni Mihály fia Péter itteni birtokát, Jakcs mesternek és örököseinek ajándékozza Lajos király, mivel a fenti Péter örökösök hátrahagyása nélkül hal el.*Wl. perg.

A birtok egy kétségkívül XVI. századbeli jegyzék szerint is, a melyben neve Wendu, a Jakcsi-javakhoz tartozik.*U. o.

Oklevelekben azután nincs is nyoma: de ama sámsoni határrész megőrizte ezen, minden bizonynyal valamelyik várhoz, valószinüleg a kusalyihoz vagy hadadihoz tartozott birtokot.