Bélmező.

Az oklevelekben találkozunk egy Bélmező nevű krasznavármegyei s egy Béltelek nevű középszolnokvármegyei helységgel.

Az előbbi (Belmezev 1487, Belmezee 1488.) a két Nyártóval együtt fordul elő. 1488 szept. 20-dikán Vajai Balázsné Ilonát be akarják iktatni az itteni birtokrészbe, de Horváth Gáspár, az erdélyi püspök tisztje ellentmond.*Dl. 19404. Ezzel az adattal nyoma vész Bélmezőnek.

Belthelek 1418-ban Musko és Kovács-ílése birtokokkal {124.} tűnik föl s akkor a Szentkirályi családot iktatják a birtokba.*Lelesz, Stat. S. 149. Ez a mai Béltek Szatmár vérmegyében.