Bodmér.
(Buchmér.)

Lecsmér és Dédács között (XVI. század) említik. Buchmér nevű hely ma is van e tájt, Somály határán, ettől a községtől keletre, két patak közt, a Kémerrel közlekedő úttól délre, a lecsméri határ szomszédságában. Ez felel meg annak a Bodmér birtoknak, a melybe 1410-ben a váradi káptalan Zsigmond rendeletére a Kusalyi Jakcsiakat iktatja be.*Jlt., perg. Egy {132.} tizenhatodik századbeli jegyzék szerint is a Jakcsi-javakhoz tartozik a krasznavármegyei Bodmér.*Wl. Buchmér ó-szláv személynév.

Talán már ekkor nem is volt önálló község, ebben a században mindenesetre beolvadt Somály határába.

Csánki Gutmér, Guthmer néven hibásan említi.*Csánki, I. 582. Csánki az Újhelyi-cs. ltárára hivatkozik; de az eredeti oklevél az idéztem helyen van.