Csálapatak.

Tsalpatak, Chalpatak 1481.

Valkó várához tartozó oláh falu, mely az oklevelekben Paliczkával, Tuszával (1481), Csizérrel, Ballával (1497), Bogdánházával, Paptelkével stb.-vel (1578) fordúl elő. Egyébiránt kevés szó esik róla s az oklevelek csak pár izben említik, legutoljára 1578-ban.

1481-ben Losonczi Bánfi András, bácsi nagyprépost zálogosítja el Losonczi Bánfi Mihálynak.*Dl. 27,721.

1497-ben L. Bánfi László cserébe adja L. Bánfi Jánosnak, ennek más megyebeli birtokáért.*Bl. fasc. A. nr. 22.

1578-ban Bánfi Farkasnak, Kristófnak, Györgynek, Boldizsárnak, Tamásnak Gábornak, Gáspárnak és Lászlónak adományozta II. Rudolf.*U. o. B. nr. 5.