Derzsik.
(Derzsek, Dörsök.)

Kraszna vármegyében feküdt. 1547-ben Dörsöktelek a neve. Ma puszta, Dörsök néven, Bályok határában. Ó-szláv szó.

Első nyomát a Váradi Regestrumban találjuk. Dirsig falubeli Dörsög hatalmaskodással vádolta Banyit fiát, Györgyöt, továbbá Vatha fiait: Gyulát és Farkast. Dörsög embere hordozta a vasat és beigazolta a vádló állítását.*Kandra: V. R. 392., 394. l. Dirsig = Dersek, Deurseuk = Dörsök.*U. o. 392. l. 5. sz. j. Dersik 1342-ben Kállai Katalin birtoka.*Szirmai: Szatmár, 1810. II. 161. l. 1354-ben Kállói András e birtokának felére nézve kiegyeznek Kállói László, Demeter és Demeter fiai meg Czudar {291.} Péter és Bulchi Dénes unokái. Utóbbiakat e birtok anyjuk Kállói Katalin leánynegyede gyanánt illeti, de kir. adomány útján is ezek birtokába jutott.*Lelesz, K. 3. f. 1. nr. 30. 1349 jun. 12-dikén a Dersyk birtokra vonatkozó oklevelet Kémeri György fia György javára írják át Bályoki Hégén Péter ellen.*Dl. 30.649. Azért 1465-ben részbirtokosok a Bályokiak.*Csánki, I. k. 582. l.

1547-ben a krasznamegyei Dörsöktelek azon birtokok egyike, melyekről a Györfieknek van oklevelük.*Jlt. e.


Detreháza. Lásd Detrehem.