{346.} Elye.

Egy 1299-diki oklevélben Elye birtok fordúl elő. Első tekintetre úgy látszik, mintha azzal az Ellefaluval volna dolgunk, a mely Somlyó-Ujlakkal átellenben fekszik. Azon oklevél szerint (szept. 24-én) a Tomaj nemzetségből való Sumus fia: Leustách és öcscse Dénes Hegun fiainak Lászlónak s Jánosnak átadják Leupach és Elye birtokokat, melyek egyike a Kraszna folyó (Karazna) mellett, másika Zilah villa szomszédságában fekszik.*Hazai Okt. 7. köt. 282. lap. Ez az Elye tehát itt Zilah környékén keresendő s talán az Egrespatak határrészei közt levő Ilye névben lappang.