Fancsika.

Egy 1481-diki oklevélben Fanchyka, Fanchika nevű helység fordúl elő, Kaznacs és Elyüs közt, mint Valkó várának tartozéka. Losonczi Bánfi András, bácsi nagyprépost elzálogosítja krasznavármegyei Fancsika birtokát Losonczi Bánfi Mihálynak.*Dl. 27,721. – Magyar személynév.

A Hunyadiak korán túl nincs nyoma.

Lehet, hogy a mai biharvármegyei (Er-)Fancsikáról van szó.