Félegyház.

Ilyen néven egy krasznavármegyei hely fordúl elő 1423-ban, Kis-Paczallal és Csehvel: Felegÿhaz, a mikor a váradi káptalan Zsigmond királynak 1423. ker. Szent János születése előtt való kedden Budán kelt beiktató parancsára Kusalyi Jakcsi György fiának, tisztelendő Dénesnek eme prædiumába is beiktatja ellentmondás nélkül György másik fiát Jánost, ennek nejét Annát meg fiait, Lászlót és Györgyöt.*1548-ben Gyulafi László fiai számára kiadott átiratban. GKG. C. fasc. XII.