Gerepse.

Mint külső-szolnokvármegyei helység, Fel-Keczellel és Csompaszszal tünik föl 1368-ban, a mikor a Gerebse községben a János fiának Miklósnak a nagyanyjáról Chycháról maradt negyedet a kolozsmonostori konvent előtt, mint jogos örökségét rokonai János és Péter átadják.*Dl. 28,581.

1498-ban már Kraszna vármegyében leljük, ápr. 5-dikén, a mikor Geréb László erdélyi püspököt beiktatni akarták, ennek Zele Márton, Vai András és Szakácsi Nagy György ellentmondottak.*Szgy. 1504 május 24-dikén Ulászló király meghagyja a kolozsmonostori konventnek, hogy Gerebse és Keczel {433.} Alszeg birtokokba iktassa be az erdélyi püspököt, Bacskai Miklóst. E birtokok ezelőtt a Keczeli Margitéi voltak.*Tört. Tár 1897. évf. 742. lap.

Ennyi, a mit Gerepséről tudunk, mely Egrespatak határába olvadt; Egrespataknak két ily nevű határrésze van: Kis- és Nagy-Gerepse, a mi mutatja, hogy kettős helységgel van dolgunk. Neve szláv eredetű.