Gesztestelek.

Geztes 1423, Gezthewstheleke, Gesztheüs Thelek 1460, Gesztes, Gezthes 1467, Geszthes 1560.

Az oklevelekben Ábránynyal, Ottománytelekével stb.-vel (1423), Varsolczczal és Lecsmérrel (1460) fordúl elő. Kémer határrészei közt van Gesztes, itt leljük ezt az elpusztult falut, mely eredetileg a Jakcsiak birtokaihoz tartozott. A váradi káptalan Zsigmond királynak 1423-ban kelt beiktató parancsára Kusalyi Jakcsi György fiának, tisztelendő Dénesnek Geztes krasznavármegyei birtokába ellentmondás nélkül beiktatja György második fiát Jánost, ennek nejét Annát meg fiait, Lászlót és Györgyöt.*GKG. C. fasc. XII.

1460 nov. 25 körül Sólyomkői Ewrdewgh Simon Gezthewstheleke birtokában is örököseül fogadta kölcsönösen Kémeri Imrét.*Dl. 30,458.

Gesztheüs Thelek prædium egyike volt Ördög Simon azon birtokainak, a melyekért ez cserébe vette Kémeri Imre Szuthor, Középlak, Dezsőfalva, Nercze, Kekénypatak és Báldon birtokokbeli nyolczadát meg Bozolnoktelek prædiumot.*Előfordúl Lecsmér után. Gencsi lt. nr. 1426.

1560-ban Dancs Györgynek e prædium területén levő Geszthes nevű erdejébe beütött Valkai Miklós Bibárcz Sándorral, Cserepes Tódorral és Györgygyel, krasznamegyei lakosokkal s ott kétszáz arany frt kárt tett. Ezért János Zs. király Dancs György panaszára 1561-ben Valkait maga elé idézi.*Jlt.


{434.} Girolt. Lásd Ér-Girolt.