Gombatelek.

Gomba 1429, Gombatelek 1486.

Krasznavármegyei helység, 1486-ban prædium.

Az oklevelekben Sereden és Seredenke után Tomatelke előtt (1429), Alsó-Sereden után (1486) s ismét Seredenke és Tomateleke között (XVI. század) fordúl elő.

Sereden határrészei közt Kaszte Gumbi nevű helyet említenek, e mellett egyik csermelyét Gumbapatakának hívják, mely a Meszesből ered s a bogdánházi határba vonúl át. Vizét kiválóan jónak tartják, (a legtikkasztóbb nyári napokban is hideg), s a szomszéd községek is hordják. Ez vezet bennünket ez elpusztúlt helységünkhöz.

{440.} 1429. Szent Márton után 2. napon a krasznavármegyei Gomba részbirtokot a Kusalyi Jakcsiaknak adja Zsigmond király.*Wl. Egy kétségkívül tizenhatodik századbeli jegyzék szerint is a Jakcsi-javakhoz tartozik Gomba.*Wl.

1486-ban Gombatelek prædiumot elzálogosítja Szele Márton.*Nemz. Múz. Becski lt.