Gombóczpataka.

Gombochpataka (1413) krasznavármegyei helység, mely az oklevelekben Szent-Krisztefalva (Szent-Keresztfalva) és Sereden után (1413), Alsó-, Felső-Seredennel (1423) fordúl elő.

1413-ban Seredeni Tamás fia János elzálogosítja többek között a krasznavármegyei Gombochpataka birtokát Losonczi Bán Rád fiainak Istvánnak és Rádnak.*Dl. 29.039.

1423 jul. 29-dikén Seredeni Thorma János fia eladta e birtokát Szentkeresztfalvi Antal fiainak.*Dl. 27.638.