Hadaháza.

Középszolnokvármegyei helység.

Az oklevelekben Szilágyszeggel és Bőnyével együtt (1440) fordúl elő. Fürményes határába olvadt; a Siaj nevü patak mellett a helységtől északkeletre (Debren felé) fekszik. A Hunyadiak korán túl nyoma vész.

1440 jul. 26-dikán a nádor meghagyja a kolozsmonostori konventnek, hogy Szilágyszegi István Hadaháza birtokának negyedébe iktassa be Sándorházi Tamást, Balázst és Jánost kiket az jogosan megillet.*Dl. 27.876.

1492 jun. 12-dikén II. Ulászló perujítást enged abban a perben, mely a középszolnoki Hadaháza prædiumért és Szilágyszeg birtokért foly Szilágyszegi Pál meg Bideskúti László, Miklós és Mihály testvérek között, mire a kolozsmonostori konvent okt. 3-dikán megidézi a Bideskútiakat.*Dl. 36.398. Km. Prot. M. min. pag. 85. nr. 2.

1494 május 13-dikán Ulászló Hadaháza birtok jogtalan elfoglalása miatt Bideskúti László és testvérei panaszára Szilágyszegi Pált idézteti maga elé,*Tört. Tár 1897. évf. 512. l. a kit okt. 3-dikán is megidéz a kolozsmonostori konvent.*U. o. 733. l.