{543.} Hreduh.

Sándor országbiró 1325 szeptember 27-dikén*Anjoukori okmánytár II. 214. – Pór Antal: «Köcski Sándor.» Századok, 1888. évf. 9. füzet. kelt levele szerint Hreduh nevű krasznamegyei birtokot enged át Pezold nevű ügyvédnek megtelepítés végett. Pór Antal szerint Sándor országbiró minden bizonynyal Köcski Sándor, a ki ebben az időpontban tényleg országbiró volt. Ámde, tekintve, hogy sehol másutt nyoma nincs annak, hogy Köcski Sándor krasznavármegyei birtokos lett volna (birtokai Győr, Sopron, Vas megyékben vannak, s bár említtetik ezek közt is egy Somlyó, egyáltalán nem hihető, hogy ez Szilágy-Somlyó volna) és mivel ez oklevél nyelve is jóval gyengébb, mint a Köcski Sándor többi kiadványaié, megbízhatatlanná válik e máskülönben érdekes adat.

Azonban mégsem lehetetlen, hogy birtokos volt itt Köcski s ez a Hreduh talán nem is más, mint Horvát elferdített neve.