Illéd.

Yled, Elep? 1205–1235, Ilre? 1464, Iledtheleke 1489, Ileththelke 1493, Ylleed 1518, Illyéd 1772. Személynév. – Középszolnokvármegyei hely.

Az oklevelekben Mihályfalva után Pothiaz (?) és Girolt között (1464), Szakácsi után Girolttal (1489) fordúl elő.

Ma e tájt egy puszta őrzi nevét Ér-Kávásnál.

II. Endre uralkodása alatt Yled villabeli Pál és Fenyő azzal vádolták Kávási Czékust és ugyanazon Illéd helységből való Magadiást, hogy tőlük két márka értékű holmit erővel elvittek. Bíráskodott Tóbiás, szolnoki udvarbiró; a pristaldus a Mocsi faluból való Bata volt. Fenti Pál hordozta a vasat, a mely azonban megégette a kezét.*Kandra: V. R. 180. l. 181. l. 11. sz. j.

{544.} Ez időtájt Elep villáról is szó van a Váradi Regestrumban. Az sem más, mint Iléd puszta.

Az Elep villabeli Macobius pristaldus vala, mikor egy Mocsi falubelit lopással vádoltak.*Kandra: V. R. 182. lap, 183. 10. sz. j.

1464-ben Mihályfalva és Girolt helységekkel van említve Ilre (?) birtok, mely Darahi (?, Daróczi) Lászlót illeti.*Dl. 27989. Ez alatt tehát szintén Iléd rejlik.

1489 máj. 5-dikén Mátyás király meghagyja a kolozsmonostori konventnek, hogy Iledtheleke birtokba iktassa be Mihályfalvi György leányát, Bőnyei Jánosné Katalint.*Dl. 27963.

Özv. Mihályfalvi Péterné Márta és fia, György elzálogosították Ileththelke prædiumot Szakácsi Istvánnak és nejének, Krisztinának. 1493 jun. 14-dikén Ilosvai Jeromos visszaadja e prædiumot Bőnyei Jánosnak,*Dl. 36398. Km. Prot. M. min. p. 136. nr. 1. holott Iledtheleke és Girolt birtokok felébe beiktatták Ilosvai Jeromost.*Lelesz, Stat. J. 76.

1518 jun. 12-dikén özv. Szentkirályi Benedekné unokáinak vallja Ylleed prædiumbeli részét.*Dl. 36402. Km. Prot. Magn. p. 77. nr. 1.

1772 okt. 15-dikén Mezei György meg Horváth András és Klára, vérszerinti atyafiak, eladják a Girolt faluhoz meg az ehhez tartozó Ilyéd prædiumhoz való jogukat 1200 magyar forintért Wesselényi Farkasnak. A nevezett eladók elődei még a XVIII. század elején Dobai Dánielnek adtak bizonyos részt, de Jakab Borbála és Ferencz azokhoz való joga még fenmaradt. Ezek aztán 1746-ban elzálogosították e jogukat atyjukfiának, Forrai Györgynek, Dobai Dánieltől és a Forraiaktól br. Wesselényi Ferencz örök joggal szerezte meg a náluk levő részeket. Mezei és társai ellenben kikötik, hogy utódaik a Wesselényi-fiág kihaltával a leányágtól kiválthassák ama javakat.*Orsz. lt. kolozsm. conv. fasc. M. nr. 25. 27. fiók.

1777 máj. 1-sején a kolozsmonostori konvent előtt Molya {545.} Ábel, Borbála és Beniám vallják, hogy ilyédi és girolti birtokukat végleg átadták Wesselényi Farkasnak.*Tört. Tár 1898. évf. 656. l.