{593.} Kala.

Kala Ér-Szentkirály határába olvadt, e községtől délkeletre feküdt, az ily nevű határrészben.

Az oklevelekben Kisfaludtelekével, Szentkirálylyal (1481), Gyenetelekkel (1550) van említve.

A középszolnoki Kalára, Mikolai Tamás és András birtokaira, Nagy András és Helena úrnő 1481-ben beütnek s rabolnak.*Szgy.

1550-ben Ferdinánd király új adományul adja e prædiumot Szentkirályi Ferencznek, István és Lászlónak.*U. o.

A birtokot a nevezetteknek már őseik is birták, de ők a közeli zavaros időkben elvesztették.*U. o.