Kana (Kána).

Közép-Szolnok vármegyének legrégibb, 1475 körüli adólajstromában Ete és Tövised között Kana nevű hely fordúl elő, még pedig 5 frttal van innen fölvéve az idevaló Gergely.*E mű I. k. 178. Erről a birtokról nem kerűl több szó s az egynek vehető Kalával. A szláv kalu, kalina: sáros hely.


Kalponya. Lásd. Galponya.