Kebetelke.

Ily czímen egy pusztát találunk Kémer táján.

1453 máj. 20-dikán V. László király meghagyja a kolozsmonostori konventnek, hogy a krasznavármegyei Kebetheleke birtokba iktassa be Bályoki Péter fiát, Silvestert, a kit az joggal megillet.*Dl. 28615.