Kopántelke.

Ily néven egy középszolnoki puszta fordúl elő.

1545-ben Kopánteleke nevű pusztán, mely Mihályfalvához tartozik, osztozkodnak Bőnyei Gergelynek Köbölkúti Annától, Köbölkúti János leányától származott gyermekei, ú. m. Bőnyei Ferencz és Borbála, Sámsoni Hodosi Miklós neje, továbbá Papp Jánosnak ugyancsak Köbölkúti Annától való gyermekei Papp István és Apollónia, Horváth Vid neje, mely ügyben királyi helytartói parancs érkezett Szolnok vármegye tisztikarához.*Nagyv. Muz. lt.