{687.} Kovácsülése.

Ily néven – valószínűleg Mihályfalva határában – volt egy középszolnoki helység.

1350-ben Loránd fia, István eladja Miskatelek nevű birtokát a hozzá tartozó Kovácsilese és Béltelek birtokrészekkel együtt, a melyek Szent-Király szomszédságában vannak, 20 finom ezüst márkáért örökre és visszavonhatatlanul Szentkirályi Jakabnak.*Szgy.

1418-ban a középszolnoki Kowachylese, Béltelek és Musko birtokokba beiktatják a Szentkirályi-családot.*Lelesz, Stat. S. 149.