Néháza.

Neenhaza 1438, Nerohaza*Minden bizonnyal tollhiba az oklevélben Nénháza helyett. 1479, Nenhaza 1479, Nelhaza 1525, Nekanhaza 1547, Nehaza 1587.

{149.} Nén nevűtől nyerte nevét. Krasznavármegyei helység, melyet az oklevelek Ippal (1438), Márkaszékkel, Cserese után Szék és Márka közt (1479), majd Kaznacscsal együtt említenek. Története is jó részt összevág ezekével.

1438 jul. 7-dikén Borzási János fia György s Jakcsi László Neenháza fölött is cserét kötnek.*Dl. 27,868.

1479-ben Borzási Tamás fiainak: Benedeknek és Györgynek meg leányának, Ilonának Nenhaza birtokát elfoglalták Ippi László és gyermekei: János meg Apollonia, a beiktató királyi embert pedig elűzték.*Lelesz, B. 208. f. anni 1479. nr. 41.

1525-ben Ippi Anna birtokát és birtokjogát illetőleg is itéletet hozott az országbíró Bideskúti György és nővére, Sarmasági Miklósné Erzsébet érdekében Ippi Bertalan, Márton és Bernát ellen, ép, mint Ippra vonatkozólag. 1540-ben a nevezett György ügyvédjének kérésére meg is idézték a három Ippi-fiút.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 35. Y. nr. 5.

1547-ben Nekanhazáról Bwtzkay János és másik János, a Bwtzkay György fia meg Kranyk György nevű jobbágyaikat küldték Ippi Bertalan, Márton és Bernát Bideskúti György cseresei jobbágya ellen, kinek házát azok meg is támadták fegyveres kézzel és kertjének kerítését lerombolták.*U. o. lad. 34. E. nr. 26.

Az 1587–1649. évek története Ippot követi. Ez időszaknak Ippi László, Kardos József meg Erzsébet, Ugrai Gergely, a Bideskútiak, Ippi Kátai István és Váradi Virginás István a főbb szereplői.*Az 1587., 1589., 1646. és 1649. évekre vonatkozó okleveleket l. Ippnál.

1661-ben Kis Ferenczné Szénás Kata az öcscsével Szénás Dáviddal jobbágyokat cserél. Ezek a jobbágyok, a kiket Szénás Kata cserében ad, Néházán (Siket György és András) és Márkán vannak.*Szgy.

Kis Ferencz és Szénás Dávid neházi jobbágyai azok között voltak, a kik 1666 decz. 16-dikán kezességet vállaltak {150.} nemzetes Bideskúti Zsigmondné márkai jobbágyáért száz magyar forintig.*Szgy.

1672 okt. 14-dikén Apafi Mihály fejedelem megparancsolja Kraszna vármegyének, hogy a Szénás-családot a Nehazán levő részeiben is osztoztassa meg,*Nagyv. Muz. Blt. ép, mint Ippra vonatkozólag is.

Mint szomszédok, Fogarasi Miklósné jobbágyai vannak jelen Neházáról, a mikor 1673 jan. 30-dikán Szénás Dávid, Kis Ferenczné Szénás Kata és Kémeri Dancz Jánosné Szénás Borbála között felosztják Ipp, Kaznacs, Márka, Nehaza és Szék osztatlan jószágokat.*Szgy.

Azután nyoma vész Néházának.