{159.} Ónostő.

Onosthew 1505, Onostheo 1512, Onosthew 1545. Középszolnokvármegyei hely. 1545-ben Hadad várához tartozott.

Az oklevelekben Kelencze, Nagy-Szeg és Aranyosfalva után (1505) fordúl elő. De ez a hely a Korond közelében fekvő Ónaserdőnél keresendő. Különben 1505-ben prædium, melyet ekkor s 1512-ben Bélteki Drágfi Györgynek és Jánosnak zálogosítnak el Kusalyi Jakcsi László és neje, Krisztina meg fiok György.*GKG. C. fasc. XII. és Lelesz, Prot. 2. fol. 121. an. 1512.

Utoljára akkor van szó a középszolnoki Onosthew prædiumról, még pedig mint Hadad várának tartozékáról, mikor abba Kusalyi Jakcsi Mihályt iktatják (1545).*U. o. Stat. B. 434.