{256.} Péntek.

Csak egy ízben esik róla szó. 1460 jun. 26-dikán Iklódi István és Péter testvérek elzálogosítják a középszolnoki Pynthek birtokbeli tíz jobbágytelküket huszonhat aranyforintért Losonczi Jánosnak.*Dl. 36,392. Km. Prot. E. min. pag. 91. nr. 2.

Nem lehetetlen, hogy Doboka vármegyét illeti ez az adat, hol ma is van Péntek (Oláh-) nevű helység.