Polyáspatak.

1219-ben Kraszna varbeli jobbágyok vádolják Vata fiát, Julát azzal, hogy hatalmasúl foglalta el Poyaspotok nevű részbirtokat. Ezzel szemben Jula azt állította, hogy e földet örökségkép bírja. Sződ testvére, Marton ispán a király meghagyásból megvizsgálván az ügyet, esküt itélt Julának, a ki azt Szent {257.} László király sirja fölött Tamás kir. pristaldus, a Mata faluból való Tup fia és a váradi káptalan előtt letette s így igazolta magát.*Kandra K.: V. R. 224. l. Kandra Kabos Poyaspatak névből Folyáspatakot, sőt Egrespatakot is hajlandó olvasni, de hozzáteszi, hogy bajos meghatározni: melyik a kettő közül?*U. o. 225. l. 11. sz. j.

Polyás név ma a vármegye területén három helyt is előfordúl: Menyő, Lele határrészei közt, továbbá Perecsennél, itt a Kraszna mellékpatakja.*V. ö. e mű I. k. 131. l.

Ezt az utóbbit illeti a Váradi Regestrum-beli fenti adat.