Sirmező.

Syrmeze (1465), Sarmezw (1484), Zyrmezev (1490), Zevrmezev (1487), Zermezev, Zeermezee (1488) helyet együtt említik Bályokkal és Almással, 1465-ben, 1484-ben, 1487-ben s 1488-ban Kraszna vármegyéhez számítják, Bihar helyett.*Csánki I. k. 585. és 625. l.

A Szénásiak birtoka. 1488 szept. 20-dikán Vajai Balázsné Szénás Ilonát a krasznai Zeermezee birtokrészbe is be akarták iktatni, de Horváth Gáspár, az erdélyi püspök tisztje ellentmondott.*Dl. 19,404.

Csánki Szőrmezőnek írja.*Csánki, I. k. 585. l.