Szentkeresztfalva.

Zenthkryzthefalwa (1413), Zenthkereztfalwa (1423), Zentkerezthfalwa (1429) krasznavármegyei helyet Szeredennel, Gomboczpatakával említik az oklevelek. Meg is találjuk azon a vidéken Perje határrészei közt, de már oláh névvel: Valea Crucii.

A Váradi Regestrumnak két oklevele szól e helyről. II. Endre uralkodása alatt a Szent-Kereszt falubeli Domokos felesége, Köcsed falubelijével, Andrással szemben a vas hordozásával kimutatta Baldus, a szolnoki esperes helyettese és detrehemi Lőrincz pristaldus előtt, hogy nem kuruzsló.*Kandra K.: V. R. 356. l. Kandra Kabost a villa sanctæ Crucis elnevezés tévedésbe ejti. O ugyanis a középkori Körös-, a mai Keres-teleket tartja vele azonosnak. Ezt helyesnek véli egyrészt azon okból, hogy kopás következtében ment eredeti jelentése feledésbe; másrészt azon feltevés alapján, hogy a Keres- vagy Kerezteleket jóhiszeműleg vette a jegyző mint « villa sancte crucis»)-t a szövegbe, {448.} mely felfogás ellen – mint megjegyzi – az itt előforduló másik helynév nem tiltakozik.*Kandra K.: V. R. 356. l. 2. sz. j. Minden bizonynyal Szent-keresztpatakának felel az meg.

A Szent-Marton falubeli (de uilla sancti Martini) András bölényvadásznál egy kardot vett észre Gourou villa beli Apaj, a mely alapon Andrást lopással vádolta. András megjelent Váradon a kiszabott időben, de Apaj nem.*U. o. 290. l. Ez a Szent-Márton Kandra Kabos szerint ismeretlen, vagy épen «Szent kereszt» falva, Beél Győr-Szent-Mártonnak értelmezi.*U. o. 6. sz. j.

1413-ban Seredeni Tamás fia János elzálogosította többek közt a krasznavármegyei Zenthkryzthefalwa birtokát Losonczi Bán Rád fiainak: Istvánnak és Rádnak.*Dl. 29,039.

1423 julius 29-dikén seredeni Thorma János fia eladta Zenthkereztfalwa birtokát Szentkeresztfalvi Antal fiainak.*Dl. 27,638.

1429. Szent-Márton után 2. napon Zsigmond királya krasznavármegyei Zenthkerezthfalwa részbirtokot a Kusalyi Jakcsoknak adja.*Wl. Egy, kétségkívül tizenhatodik századbeli jegyzék szerint is a Jakcsi-javakhoz tartozik.*Wl.

1495 április 6-dikán Zenthkerezthfalwának Keczeli Szele Mártontól való visszaváltására megegyeznek Szentannai Tót Miklós és Balázs.*Dl. 36,398. Km. Prot. M. min. p. 227a. nr. 1. Miklós Balázsnak adja a birtokot.*Dl. 27,752.