Szilva.

Egy 1759-diki oklevél említi a krasznavármegyei Szilva birtokot, melyet ekkor két egyenlő részre osztanak Bánfi Ferencz és Boldizsár.*Bl. fasc. ZZ. nr. 18.

E hely Bagos, Ráton és Hosszúaszó közt van, Hosszúaszóhoz legközelebb. (Bánfi-uradalom.) Egyházi Névkönyvek maig szerepeltetik, mint Szilágy-Bagoshoz tartozó szórványt.