Tánczosfalva.

A krasznavármegyei Thanczosfalwa prædium (előfordúl Lecsmér és Kis-Lecsmér után) egyike vala ama javaknak, a melyeket Kémeri Imre elzálogosított néhai Bályoki Szilveszternek, a ki aztán a nagyfalusi pálosoknak hagyományozta azokat. 1493 ápr. 19-dikén e pálosok menedéket vallanak a fenti Kémeri számára, miután fölvették tőle az említett javakért a zálogot.*Dl. 36,398. Km. Prot. M. min. pag. 125.. nr. 1.