Újlak.


FEJEZETEK

Újlak nevű falu kettő van Szilágy vármegyében: Somlyó-Újlak és Szamos-Újlak. Az egyik Kraszna, a másik Közép-Szolnok vármegyéből való.

Somlyó-Újlakot eredetileg Sutak-Újlaknak nevezték, mit több régi irat bizonyít. A templom egyik harangjára Suta-Újlak van írva. A Suta-Újlak nevet némelyek állítása szerint {707.} a tőle északra fekvő hegységtől vette, melyet ma is Sutaknak neveznek, mások érdekesebb magyarázatot adnak, t. i. hogy a Sutak név gúnynév volt: a templom tornyát 1773-ban emelték sugáralakba, s hogy azelőtt sugárnélküli lett volna. E sugárnélküli toronyról nevezték el a községet Suta-Újlaknak. A templomhoz közel fekvő domb is innen tarthatta meg Sutak nevét. Mindezt földerítik az oklevelek, melyek szerint a falu a Suthak-(Sudak) család része.*Csánki I. k. 585. l. 1281 tájt Medgyesi Miklós a Sudak-családnak adta.*B. Kis Bálint: Az Árpádok királyi vére, 23. l.