Albertfi.

Alberthfy Péter azok között volt, a kikkel 1471 ápr. 18-dikán Kis-Doba birtok részeire, bizonyos gyümölcsösre és az ezekre vonatkozó okiratokra nézve kiegyeztek Székely Mihály és Tamás, Kisdobai Kozma Dénes fia, Lukács, Kisdobai Kozma Egyed és fiai: Miklós, László és Bálint, Szabó István fia, Pál, Somogyi János és Lőrincz, Nagy Tamás és Antal, Nagy (Magnus) Miklós, Boda Márton és Gergely, Kakas Máté fiai: Pál és Mihály, Orgoan István, Tamás, János és (János fia?) Demeter, Ivánfi Gergely, Nagy (Magnus) Bálint fiai: Sándor, Gergely, András és Péter, Szabó Kelemen, Simon Ferencz és György; Máté fia, Gergely, Veres János, Nagy (Magnus) Balázs, Bán Mátyás, Nagy (Magnus) Demeter és mások (kivéve a «nevezett» Sándor fiát, Mihályt, Csizér Gált és Adorján Gergelyt)*Dl. 36,393. Km. Prot. F. min. pag. 82. nr. 2..