{45.} Álgya

Miklós 1877-ben szilágyvármegyei másod aljegyző, később főispáni főtitkár.