Árva

1424-ben Arma és Arna családokról van szó. Arma János Haraklányi István fia (J. dictus Arma, filius St. de Haraklyan) mocsolyai birtokát elcseréli Adi Lászlóvla az adi birtokért.*Szgy. perg. Arna János de Maklyan (Haraklyan?) jelölve van, mikor Adi Jánosnak Bodolóhoz vagy Pósához való jogát vizsgálják.*U. o. Ezek alatt a nevek alatt minden bizonynyal a Haraklyányi Árva-család rejlik.

{46.} 1448 jul. 16-dikán Arwa Tamás és leánya, Márta (vagy Katalin?) meg ennek férje, Menyői Bálint; Keresztúri Lőrincz és fia, János meg ennek leánya, Margit; Szőke N. fia, Lőrincz, ennek leánya, Erzsébet és ennek férje Dobai Kún Fülöp; Kelemen leánya, Orsolya, kinek férje néhai Keresztúri Bertalan volt; Fürményesi Máté és leánya, Dorottya meg ennek férje, Fürményesi Kónya Tamás egymást kölcsönösen ügyvédeknek vallják, továbbá: Moni Jánost, Sarmasági Andrást, Sándorházi Lászlót, Balázsházi Benedeket, Gáspárt és Mihályt, Kávási Pált és Bogáthi Miklóst.*Dl. Km. Prot. C. min. pag. 38. nr. 4. és u. o. pag. 39. nr. 3. Araklani Arwa Tamás leánya Katalin és férje, Menyői Bálint azok között vannak, a kik 1450 jul. 17-dikén tiltakoznak az ellen, hogy Hunyadi János kormányzó Keresztúri Mihálynak és Kelemennek, Keresztúri Kónya Benedeknek és Mártonnak, Keresztúri Nagy Lőrincznek és Dénesnek, Barta Tamásnak; Gál fiának, Ferencznek, Vig Jánosnak, Révész Mihálynak és Keresztúri Mike Balázsnak adományozza a középszolnoki Postelke praediumot.*U. o. p. 112. nr. 3.

Araklani Arwa Tamás leánya, Katalin és férje, Menyői Bálint ekkor nyolcz ügyvédet vallanak.*U. o. p. 112. nr. 1.

Haroklyani Arwa László 1459-ben húsz,*Dl. 36,392. Km. Prot. E. min. p. 32. nr. 1. 1461 október 30-dikán tizenegy*U. o. pag. 140. nr. 4. ügyvédet vall.

1524-ben nemes Haraklyani Arva István tiltakozik Haraklányi Miklós ellen Haraklány részbirtok elidegenítéseért.*Lelesz, Prot. 5. fol. 235. an. 1524.