Bajnát

1584-ben Baynath, máskép Szabó Ferencz tiltakozik Kaplyan János nevében az ellen, hogy néhai Böősházi Menyhért böősházi részbirtokába be akarták iktatni Zsombori Lászlót.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. S. nr. 67.