Bak

Sámsondi Ferencz felesége Keczeli Margit (1498 előtt).*Beke A.: Az Erd. Kápt. Ltára Gyf.-várt, II. 159.

Bakacs. Bakats Lászlóné előfordúl a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt, saját telkükön lakó peéri, egyházi immunis nemesek között.